MH-protokoll
Heratorpets Anschie
2014-10-26

1
2
3
4
5
1a
Kontakt Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök Överdrivet kontakt-tagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
1b
Kontakt Samarbete Följer inte med trots flera försök att logga. Alt. Provas inte i detta moment. Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c
Kontakt Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a
Lek 1 Leklust Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt leker mycket aktivt
2b
Lek 1 Gripande Griper inte Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
2c
Le1 1 Gripande och Dragkamp Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper
3a
förföljande 1:a ggn Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. springer förbi bytet. Kan vända.
3a
förföljande 2:a ggn Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. springer förbi bytet. Kan vända.
3b
Gripande 1:a ggn Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. behåller föremålet i minst 3 sek
3b
Gripande 2:a ggn Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. behåller föremålet i minst 3 sek
4
Aktivitet   Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet
5a
Avst. Lek Intresse Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg. enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök
5b
Avst. Lek Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbetenden under momentets första och andra del Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del
5c
Avst. Lek Nyfikenhet Går ej fram till figuranten Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låt kroppställning och/eller med tidsfördröjning Går direkt till figuranten utan hjälp
5d
Avst. Lek Leklust Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e
Avst. Lek Samarbete Visar inget intresse blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a
Överraskn. Rädsla Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b
Överraskn. Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c
Överraskn. Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d
Överraskn. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempo-växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädlsa efter samtliga passager.
6e
Överraskn. Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a
Ljudkänsl Rädsla Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b
Ljudkänsl Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c
Ljudkänsl Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädlsa efter samtliga passager.
7d
Ljudkänsl Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a
Spöken Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b
Spöken Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c
Spöken Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d
Spöken Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig. utan hjälp
8e
Spöken Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontakt-beteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a
Lek 2 Leklust Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
9b
Lek 2 Gripande Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
10
Skott   Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.