Varmt i bil

Tid
Yttertemp
Skugga/Sol
Temp i bil
08.30 14° C skugga 19° C
09.30 18° C skugga 38° C
10.30 20° C blandat 47° C
11.15 20° C sol 58° C
12.00 23° C sol 62° C
13.30 22° C sol 85° C
Exempel på hur varmt det kan vara i bilen efter att den stått en stund. En hund tål inte hög värme lång tid utan att få värmeslag. Mellan 20 och 50 minuter tar det i 49° C värme innan hunden får livshotande skador. En bil som står i skuggan, när det är ca 25° C i skuggan ute, får en inne-temperatur på 49° C efter i genomsnitt 48 minuter. Minsta uppmätta tid det tog för temperaturen att gå upp så långt var 28 minuter. En hund med med en inre kroppstemperatur på 42° C riskerar att dö utan snabb och effektiv veterinärvård. Läs gärna Sofia Lagerströms "Hundhållning i bil" http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00000307/01/KlartExjobb.pdf

SMS:a bilnumret till: 72503

SMS-tjänsten Vem äger fordonet - Transportstyrelsen
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordons-agaruppgift/Sms-tjansten-vem-ager-fordonet/

Via sms kommer det uppgifter om bilägaren till din mobil och det blir lättare att ringa nummer-upplysningen för att få fram ett telefonnummer. Genom att ropa upp ägarnamnet och inte bara bilnumret på utställning, affärscentrum eller liknande blir det större genomslagskraft..

Sittande hund - schäferLiggande hund - goldenSittande hund - springer

Djurskyddslagen (1988:534) - http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm
Ny djurskyddslag (2011:75) - http://www.regeringen.se/sb/d/14129/a/181371
Information från SKK om transport av hund - http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/transport/
Bilen en dödsfälla av SKK - http://www.skk.se/nyheter/2012/5/bilen-en-dodsfalla-for-hunden/
Hundhållning i bil - epsilon.slu.se:8080/archive/00000307/01/KlartExjobb.pdf
Anette Cedergren, Hundar i solvarma bilar, utgiven 2000. Juridik.